สมบัติและปฏิกิริยาของแอลเคน

 

สมบัติของแอลเคน

ก . สมบัติทางกายภาพ
 1. แอลเคนมีได้ทั้ง 3 สถานะ ถ้ามีจำนวน C 1-4 เป็นก๊าซ 5-17 เป็นของเหลวและ 18 ขึ้นไปเป็นของแข็ง
2. ไม่นำไฟฟ้า เพราะเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์
3. ไม่ละลายน้ำ หรือตัวทำลายที่โมเลกุลมีขั้ว แต่ละลายได้ในตัวทำละลายที่โมเลกุลไม่มีขั้ว
4. มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ แต่ความหนาแน่นจะเพิ่มขึ้นเมื่อมวลโมเลกุลเพิ่มขึ้น
5. มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ำ แต่ถ้ามวลโมเลกุลเพิ่มขึ้นจุดเดือดจุดหลอมเหลวจะสูงขึ้น
6. แอลเคนที่มีสถานะก๊าซและของแข็งไม่มีกลิ่น ถ้าเป็นของเหลวจะมีกลิ่นเฉพาะ 

ข . สมบัติทางเคมี
   1. แอลเคนมีความเฉื่อยต่อปฏิกิริยาที่อุณหภูมิปกติ เพราะแอลเคนเป็นสารประกอบที่อิ่มตัว แต่ปฏิกิริยาจะเกิดได้ภายใต้อุณหภูมิสูงเท่านั้น เช่น ใช้แสงสว่าง หรือความร้อน หรือบางปฏิกิริยา ต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
2. ติดไฟง่าย ถ้ามีออกซิเจนมากเกินพอจะได้ CO2 , H2O และพลังงาน ไม่มีเขม่าเพราะมี H เป็นองค์ประกอบมาก

3. แอลเคนสามารถฟอกสีสารละลายโบรมีนในคาร์บอนเตตระคลอไรด์ โดยเกิดปฏิกิริยาแทนที่(Substitution reaction) เมื่อมีแสงสว่างหรืออุณหภูมิ 200-400 oC และจะเกิดก๊าซที่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากน้ำเงินเป็นแดง(HBr)

ปฏิกิริยากับสารละลายโบรมีน เรียกว่าโบรมีเนชัน (Bromination) จัดเป็นปฏิกิริยาที่สำคัญของแอลเคน เพราะใช้ทดสอบแอลเคนได้ ถ้าฟอกจางสีโบรมีนได้ในที่สว่าง แสดงว่าเป็นแอลเคน

 
4. ไม่ฟอกจางสีสารละลาย KMnO4

แหล่งของแอลเคน

         แหล่งที่สำคัญของแอลเคน ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ที่มีอยู่ในปิโตรเลียมจะมากกว่าในก๊าซธรรมชาติ

ประโยชน์ของแอลเคน

        1. มีเทนพบมากในก๊าซธรรมชาติใช้เป็นเชื้อเพลิง ก๊าซผสมระหว่างโพรเพนกับบิวเทน นำมาบรรจุถังเป็นก๊าซหุงต้ม ซึ่งก๊าซหุงต้มเหลวเรียกว่าก๊าซ LPG
2. ใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น อุตสาหกรรมผลิตสารซักฟอก อุตสาหกรรมเส้นใย อุตสาหกรรมผลิตสารเคมีทางการเกษตร และยาปราบศัตรูพืช

ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม

แอลเคน

ชื่อสารที่กลั่นได้

ช่วงของจุดเดือด ( ํ C)

ประโยชน์

CH4
C 2 H6
C 3H8
C 4H10

natural gas

-160 ถึง 0

ใช้เป็นเชื้อเพลิง

C 5H12
C 6H14

Petroleum ether

35 ถึง 70

ใช้เป็นตัวทำละลายไขมัน
และน้ำมัน

C 7H16
C 8H18

Gasoline
( น้ำมันเบนซิน )

70 ถึง 150

ใช้ในเครื่องยนต์และใช้เป็น
ตัวทำละลาย

C 9H20
C 14H30

Kerosene
( น้ำมันก๊าด )

150 ถึง 250

ใช้เป็นเชื้อเพลิง

C 15H32

Lubricating oil
( น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันหล่อลื่น )

250 ขึ้นไป
ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่น
สูงกว่า
C 20H42

Vaseline
Parafin
Tar residue
Petroleum coke

ส่วนที่ติดอยู่กับเครื่องกลั่น

ใช้ทำยา
ทำเทียนไข
ฉาบถนน
ใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็งคล้ายถ่าน

โทษของแอลเคน

         1. ถ้าสัมผัสกับผิวหนัง จะทำให้ผิวหนังแห้ง เจ็บ คัน และแตก เนื่องจากน้ำมันที่ผิวหนังถูกชะล้างออกไป ผิวหนังจึงขาดความชุ่มชื้นและแห้งแตก
2. ถ้าสูตรดมไอของแอลเคน เช่น ไอของก๊าซหุงต้ม จะทำให้ปอดได้รับอันตรายได้ สาเหตุจากไขมันในผนังเซลล์ที่ปอดถูกทำลาย เนื่องจากแอลเคนเป็นสารที่มีโมเลกุลไม่มีขั้ว จึงละลายไขมันได้ดี 


 


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: