ศึกษาเนื้อหาไฟฟ้าเคมี

1. ปฏิกิริยารีดอกซ์

2. การดุลสมการรีดอกซ์
     2.1 การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชัน
     2.2 การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้ครึ่งปฏิกิริยา

3. เซลล์ไฟฟ้าเคมี
     3.1 เซลล์กัลวานิก
            3.1.1 การเขียนแผนภาพของเซลล์กัลวานิก 
            3.1.2 ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์
            3.1.3 ประเภทของเซลล์กัลวานิก 
     3.2 เซลล์อิเล็กโทรไลต์
            3.2.1 การแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า
            3.2.2 การแยกสารที่หลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้า
            3.2.3 การชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า 
            3.2.4 การทำโลหะให้บริสุทธิ์โดยใช้เซลล์อิเล็กโทรไลต์ 
     3.3 การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน

4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี
     4.1 แบตเตอรี่อิเล็กโทรไลต์แข็ง
     4.2 แบตเตอรี่อากาศ
     4.3 การทำอิเล็กโทรไดอะลิซิสน้ำทะเล

แบบฝึกหัดท้ายบท

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: