ศึกษาเนื้อหากรด – เบส

เนื้อหากรด – เบส

1. สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์    

2. สารละลายกรดและสารละลายเบส 

     2.1 ไอออนในสารละลายกรด     

     2.2 ไอออนในสารละลายเบส      

3. ทฤษฎีกรด – เบส    

4. คู่กรด – เบส     

5. การแตกตัวของกรดและเบส

          5.1 การแตกตัวของกรดแก่และเบสแก่     

          5.2 การแตกตัวของกรดอ่อน     

          5.3 การแตกตัวของเบสอ่อน     

 6. การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ      

        6.1 การเปลี่ยนความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน

            และไฮดรอกไซด์ไอออนในน้ำ     

 7. pH ของสารละลาย      

 8. อินดิเคเตอร์สำหรับกรด – เบส     

 9. สารละลายกรด – เบสในชีวิตประจำวันและในสิ่งมีชีวิต    

 10. ปฏิกิริยาของกรดและเบส     

         10.1 ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส      

         10.2 ปฏิกิริยาของกรดหรือเบสกับสารบางชนิด     

         10.3 ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส    

11. การไทเทรตกรด – เบส    

         11.1 อินดิเคเตอร์กับการไทเทรตกรด – เบส     

         11.2 การประยุกต์ใช้วิธีการไทเทรตในชีวิตประจำวัน      

12. สารละลายบัฟเฟอร์      

แบบฝึกหัดท้ายบทAdvertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: