ab_1a

การทดสอบว่าสารละลายเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ หรือไม่ก็ต้องดูการนำไฟฟ้าของสารละลาย เราอาจทดสอบโดยใช้เครื่องมือง่ายๆ ดังนี้

การทดสอบการนำไฟฟ้าของสารละลาย

    สารละลายที่นำไฟฟ้า ได้แก่ สารละลายของกรด เบส และเกลือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้า 2 ขั้ว ต่อเข้ากับแหล่งให้พลังงานไฟฟ้า ( ให้ศักย์ไฟฟ้า) หลอดไฟ และสวิตซ์ให้ครบวงจรดังภาพ

ภาพอุปกรณ์การวัดการนำไฟฟ้าของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ 

ใช้เม้าส์คล๊กสารตัวอย่างที่ต้องการ

ตัวอย่างผลการทดลองการทดสอบการนำไฟฟ้า

สารที่ใช้ทดสอบ

ผลการทดสอบ

น้ำบริสุทธิ์

น้ำที่มีน้ำตาลละลายอยู่

ยูเรีย CO(NH2)2

สารละลายเกลือ NaCl

สารละลายเกลือ K2SO4

สารละลายกรด HCI

สารละลายกรดแอซิติก CH3COOH

สารละลายเบส NaOH

สารละลายเบส Na4OH

ไม่นำไฟฟ้า      (หลอดไฟไม่สว่าง)

ไม่นำไฟฟ้า      (หลอดไฟไม่สว่าง)

ไม่นำไฟฟ้า      (หลอดไฟไม่สว่าง)

นำไฟฟ้า          (หลอดไฟสว่าง)

นำไฟฟ้า          (หลอดไฟสว่าง)

นำไฟฟ้า          (หลอดไฟสว่าง)

นำไฟฟ้าน้อย    (หลอดไฟสว่าง)

นำไฟฟ้า          (หลอดไฟสว่าง)

นำไฟฟ้า          (หลอดไฟสว่าง)

ผลที่ได้อธิบายได้ว่า สารละลายที่ไม่มีไอออนอยู่ เช่น น้ำ หรือน้ำตาลทรายที่ละลายอยู่ในน้ำมัน จะมีพันธะแบบโคเวเลนต์ ไม่สามารถแตกตัวเป็นไอออนได้ จึงไม่นำไฟฟ้า แต่ NaCl HCl เมื่ออยู่ในน้ำจะแตกตัวเป็น Na+ , Cl หรือ H+ , Cl ซึ่งเป็นไอออนที่เคลื่อนที่ในสารละลายทำให้เกิดการนำไฟฟ้าขึ้นได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: